FX業者比較情報 口コミ掲示板

アップロード可能ファイル(上限200KB):jpg,jpeg,gif,png

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃FX比較DB  
1 / 271   前へ→

【273】Arigatou Gozaimasu
  touppie  - 16/8/18(木) 1:32 -

   Haguro-hou wo kensaku shite-ite, Kochira ni kitekara, kono saito ni Zokkon horekon-de orimasu. Tadaima, kochira (US) ha, 8/17 desukara, kyou-de SHUKU-10-NEN to iukoto desu-ne?? Omedetou-gozaimasu. 

Issou-no Go-Hatten-wo inori-masu.

Yoko VH 
p.s. Kanji-Kana-moji-ga tukaemasen, ashikarazu.

引用なし
パスワード
127 hits

【273】Arigatou Gozaimasu touppie 16/8/18(木) 1:32

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃FX比較DB  
1 / 271   前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free
掲示板運営ポリシー:FX業者に関する情報を交換するための掲示板です。議論の範囲を超えた根拠無き誹謗中傷、荒らし、犯罪予告等、
公序良俗に反する書き込みについては、速攻削除のうえ、関係機関に通報します。
情報源のページなどがあれば、そこへのリンクを直接張って頂けると大変ありがたいです。
投稿情報の信頼性向上の為にも、ご協力頂ければ幸いです。

Google